3 آبان ماه 1395 - تهران، دانشگاه خاتم

چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور

اخبار همایش

اطلاعات تماس

دبیــرخانه همــایش : تهـــران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان ابن سینا، خیابان ۳۵، پلاک ۵
۸۸۰۶۰۵۹۳ (۹۸۲۱+)

تعداد بازدید امروز : 1
مجموع بازدید : 5195
بیشترین بازدید 358 در تاریخ
۱۰ مهر ۱۳۹۵